Phản ứng chéo (cross matching ) – Canine trên chó

Phản ứng chéo (cross matching ) – Canine trên chó

  • Đối sánh chéo đánh giá tác động mà các kháng thể trong huyết thanh thú nhận sẽ có trên các tế bào hồng cầu của thú cho (đối sánh chéo chính) và ảnh hưởng của huyết thanh của thú cho sẽ có đối với tế bào nhận (đối sánh chéo phụ).
  • Vì mục đích chính của việc truyền máu là cung cấp tế bào hồng cầu cho thú nhận, nên phản ứng chéo chính thường là xét nghiệm quan trọng nhất vì điều quan trọng là các kháng thể trong huyết thanh của thú nhận không phá hủy các tế bào này và do đó tạo ra phản ứng. 
  • Đối sánh chéo phụ đánh giá nguy cơ phá hủy tế bào thú nhận bởi huyết thanh thú cho, một nguy cơ nhỏ hơn nhiều vì thể tích huyết thanh được truyền chỉ bao gồm một thể tích nhỏ trong tổng số huyết thanh của người nhận.
  • Để thực hiện cả kết hợp chéo chính và phụ, máu thu được trong cả thuốc chống đông máu heparin và EDTA phải được lấy từ cả thú cho và thú nhận. Đối sánh chéo có thể được thực hiện bằng cách trộn tế bào hồng cầu đã rửa và huyết tương trên phiến kính hoặc trong ống nghiệm hoặc đĩa giếng. Việc sử dụng các phiến kính, mặc dù nhanh hơn, nhưng ít đáng tin cậy hơn vì chỉ huyết thanh có kháng thể kháng hồng cầu phân cực cao mới có phản ứng ngưng kết.
  • Mặc dù trộn máu toàn phần từ thú nhận và thú cho có thể cho một dấu hiệu thô sơ về khả năng tương thích, nhưng phương pháp này không đáng tin cậy và không được khuyến khích. May mắn thay, một số bộ dụng cụ kết hợp chéo gel có sẵn gần đây đã làm cho kết hợp chéo trở thành một thủ tục đơn giản cho các học viên. Những bộ dụng cụ này hiện cũng được sử dụng thường xuyên tại các phòng thí nghiệm chuyển tuyến.
  • Vì phản ứng truyền máu cấp tính cực kỳ khó xảy ra ở chó trong lần truyền máu đầu tiên, nên việc ghép chéo trước có thể không được chỉ định trong lần truyền máu đầu tiên, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp, trong tình huống chủ sở hữu có ngân sách hạn chế và khi lịch sử truyền máu trước đây được biết chắc chắn. Kết hợp chéo trước khi truyền máu luôn được chỉ định ở những con chó có tiền sử truyền máu không rõ.

Tóm gọn

Phương pháp phản ứng ngưng kết chéo (Cross matching)

Việc thử nghiệm chéo rất có ý nghĩa giúp phát hiện sự tương thích và không tương thích máu giữa chó cho và chó nhận bằng cách:

  • Major-crossmatching: 50 μl huyết tương của chó nhận máu + 25 μl hồng cầu rửa pha loãng (3 – 5%) của chó cho máu.
  • Minor-cross matching : 50 μl huyết tương của chó cho máu + 25 μl hồng cầu rửa pha loãng (3 – 5%) của chó nhận máu.
  • Mẫu đối chứng (chó nhận máu): 50 μl huyết tương + 25 μl hồng cầu rửa pha loãng (3 – 5%).

 Lưu ý: 25 μl được cho là 1 giọt.

Kết quả thử nghiệm sẽ được quan sát dưới kính hiển vi quang học hoặc li tâm (15s – 1000g) và quan sát bằng mắt thường (Weingart, 2004). Khi không có bất kì hiện tượng ngưng kết hoặc phản ứng tán huyết xảy ra, nghĩa là máu của chó cho và nhận tương thích, việc truyền máu sẽ được tiến hành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *